Akte

AKTE – zamieszkała w Polsce / she lives in Poland