Amigo

AMIGO – zamieszkał w Polsce / he lives in Poland