Amira

AMIRA – zamieszkała w Polsce / she lives in Poland